• Veranderen van ziel

  19 januari 2022

  Ze is veranderd, nog altijd twist ik, maar voortaan met iets anders. Niet meer met iets waarvan ik eindeloos van hield, maar uiteindelijk een weeskind (vintage trouwjurk) bleek te wezen.Ik trachtte haar te ontzienm, terwijl ik haar meende te kunnen veranderen. Steeds stond ik op het punt te vergeten dat de opdracht die ik mij ten doel had gesteld, mij uiteindelijk dicteerde. Niet alllen de methode maar ook de omwegen die vereist zijn wanneer je je inlaat met andere dingen dan jezelf. Maar ook de voorzichtigheid waarmee ik me richt tot een ziel die je probeert tot inzicht in zichzelf en in mijzelf te brengen. Toevlucht nemen tot hulpmiddelen die ze aanwendt om maar in haar oude gedaante te kunnen voortbestaan. Hoe verleidelijk dan ook het mag niet. Ik wil geen wonden slaan in haar schoonheid, geen afbraak plegen en toch is het nodig om iets te laten ontstaan, iets geboren te laten worden. Zo heb ik inmiddels al een aardig vermogen aan hardvochtigheid opgebouwd. Iets van vroeger vindt een weg uit de schermutselingen. Het is een gelijke strijd anders zou er nietsgebeuren. ik zou opgescheept blijven met stapels tul, zijde en glitters waar ik niet de minste behoefte aan heb.Wel beschik ik over een woede voorraad en een schaal wreedheid die ik in de schaal kan gooien om haar toch om te vormen. Nu is ze zover dat je haar kunt vasthoudenen bekijken en toch blijft ze onvermurwbaar dood, neerbuigend en wit van onschuld. En toch... voor mij is ze nu kunst, ze is trouwjurk af.

  Op een dag is er in de kringloop geen trouwjurk meer te vinden om een idee aan te schragen en mij aan de gang te houden. Troost is dat dan bovenstaande is mij niet onthouden en de toeschouwer kan meegenieten met de strijd die er gevoerd is. Als het zover is dan zal er tijd verstreken zijn, het maakt het uit. Zij zal mij overleven, want ik zal er ooit niet meer zijn.

  Lees meer >> | 169 keer bekeken

 • Zichtbaar en onzichtbaar

  19 februari 2021

  Afgelopen tijd denk ik veel na over onzichtbaarheid. Zoals het afgelopen jaar de crisis met het Covid virus, niet zichtbaar maar wel aanwezig. Dat nadenken over onzichtbaarheid vereist oefening om in het dagelijksleven het onzichtbare te leren zien. Zien dat het een heel gewone zaak is dat wat we niet zien net zo belangrijk is van wat we wel zien. Deuren en ramen bijvoorbeeld zijn voor het oog letterlijk gaten in de muur en waar gaten zijn zien we niets.Maar het niets, het onzichtbare is van betekenis. Voor mij is inmiddels de betekenis van het raam(gat) te 'zien' onontbeerlijk noodzakelijk geworden om dit zichtbaar te krijgen. Waarom foto's van verval? Het viel mij op dat dat het verval ook veelal onzichtbaar wordt gehouden, het afval gaat in een bak of kist en het is niet meer zichtbaar wat voor proces zich daarna afspeelt. Dit ben ik letterlijk gaan volgen, niet weggooien maar kijken. 

  Lees meer >> | 408 keer bekeken

 • Geheugen en vervalsing

  26 augustus 2020

  Het geheugen verliest zich in vervalsing, in achteraf-interpretatie, van achter naar voor, tegenwijzerzin, van rechts naar links – wat is dat, een collectief geheugen?’

   

  In die open vraag, ligt al zowat mijn hele verdere oeuvre besloten. Mijn werken richten zich niet zomaar op pijnlijke herinneringen bij dit of dat personage, wel op gedeelde drama’s die niet zelden ooit een heel land bewogen hebben of zelfs nog steeds sluimeren.Hun publieke aard maakt van die voorvallen een soort repertoire: het repertoire van de recente geschiedenis, of zelfs van de lopende actualiteit. Dat wil zeggen: die historische gebeurtenissen zij al een verhaal, vaak in meerdere versies, bijeen geschreven door de direct betrokkenen of hogere machten om bepaalde daden te rechtvaardigen, te veroordelen of te verduisteren. Het zijn die verhalen – al dan niet vervalst – die ik opnieuw bewerk. Trekken aan motieven, snijd ze weer open, switch het vertelperspectief, om weer opnieuw tussen de lijnen lezen. In mijn kunst roepen daders en slachtoffers luid om een reconstructie, en laat deze opnieuw oordelen over hun overwegingen. Is er een manier om vragen te stellen over het kunstmatige van een trouwjurk  -en zich verhoudt tot politiek, esthetiek, economie en ideologie? Wat is ‘s mens individuele verantwoordelijkheid in deze uitzonderlijke situatie waar de dure trouwjurk afgedankt wordt, en ik deze weer een nieuw geheugen geef? 

  Lees meer >> | 582 keer bekeken

 • The different that a voice can make

  19 mei 2019

  Kunst is emotie,

  kunst geeft je besef van je leefomgeving,

  kunst zorgt voor dromen

  maar laat je ook nadenken

  over essentiële vragen zoals:

  Wie ben ik?".

  Lost Elements of a Strong Woman

  Billie Holiday (b. Eleanora Flagan) 1915 – 1959

  Het jaar 1944

  Billie Holiday baant zich een weg naar de toog, buigt zich naar de toog en bestelt een

  driedubbele créme de menthe met couvorsier.

  “Sinds wanneer bedienen ze hier nigger bitches? Wil een matroos weten.

  Holiday laat haar cocktail voor wat die is, dooft haar sigaret, trekt haar jas uit en

  slaat de zeeman het ziekenhuis in.

  “Billie is just like a man” zei Count Basie “Only Femine”.

  Bovenstaande stuk kwam ik tegen en liet mij niet meer los.

  Het vertelt heel veel in enkele woorden vertaalt in losse elementen;

  Sterke Vrouw > Muziek

  Roots > Overleven

  Kunst > Kwetsbaarheid

  Tijdsperk > Geschiedenis

  Uit de vorige tentoonstelling vond ik een flyer met het thema Geisha. Daar las ik dat dit sterke zakelijke vrouwen zijn. Ik ook, wist niet beter, dat deze vrouwen geen veredelde prostituees zijn.

  Als ik bovenstaande vergelijk vind ik daar veel overeenkomsten in terug.

  Billie was naar mijn idee ook een sterke (ook kwetsbaar) vrouw. Die gezien en gehoord wilde worden.

  De geisha wordt ook alleen 'gezien' door haar beschilderde 'white face'.

  Billie Holiday is voor mij ook meer dan zo'n gezicht maar dan 'with a black face'

  Dat bracht mij terug in de roots van de mens. Volgens archeologen zijn we in Afrika ontstaan. Daarom enkele ode's aan de Vrouw en Afrikaanse vrouw

  Nu heb ik als voorbereiding verschillende collage's gemaakt om voor mij zelf uit te filteren hoe ik dit in beelden wil vertalen.

  Deel II

  What A Difference A Day Makes

  De neiging om het leven van anderen zoals Oude Meesters/...

  Lees meer >> | 840 keer bekeken

 • Colorfield Performance

  20 augustus 2018

  Afgelopen week heb ik een paneel plein air beschilderd op de locatie Sloten. Daar worden 499 panelen beschilderd door diverse internationale kunstenaars.                           Het thema is  "Mien Skip" Dit evenement is te bezichtigen tot en met 1 oktober 2018. Alleen het kijken naar al de verschillende geschilderde panelen van de diverse kunstenaars is het aanbevelen waard. Voor mij was het thema vooral de indruk die het Friese landschap op mij maakte wat ik verwerkt heb op het paneel. Duidelijk werd mij tijdens het zwerven door de omgeving dat ik vooral het gezang van de vogels miste. Ik had gehoopt het geluid van de kievit te horen maar helaas niets. Wel mooi gelegen meren, vele plezier jachten en enkele waterhoentjes. Dus het werk verbeeld vooral de omgeving en hier en daar een doorkijkje naar datgene wat er niet te zien of te horen is. Maar wel het verlangen nog naar bestaat. Mocht je verliefd zijn geworden op mijn kunstwerk dan kunt u deze kopen via: Dirk Hakze, de initiator van de Colorfield Performance

   

  Lees meer >> | 1002 keer bekeken

 • Waiting Room of Eternity

  3 juni 2018

  Wachtkamer van de Eeuwigheid   ( Klein menselijk leed)

  Te veel nadenken kan een mens eenzaam maken. Kijk maar naar mij. Ik ben een flapuit 'Hoi, Wat zit je haar stom'  'Wat een grote borsten, zijn dat nep tieten? 

  Het is niet zo dat ik met deze dingen nooit in moelijkheden geraak, maar het vooruitzicht dat ik eenzaam in mijn eigen universum moet zitten zijn, lijkt mij nog erger.

  Het is ook niet dat ik nooit nadenk, vanochtend dacht ik nog aan domme beelden. Maar daar moet je niet te lang mee doorgaan. voor dat je het weet, begin je jezelf af te vragen of je zelf mischien een beeld bent. Of echte beelden wel echt zijn. Of dat ik een dom beeld ben. Of dat er überhaupt wel iets echt is?

  Hoe valt het te bewijzen?

  Ik kijk naar de beelden in mijn atelier, ingepakt in een eenzame bui. Verpakt in plastic, geknoopt en rammelend ingesloten. Het plastic is echt, geloof me maar.

  Toen de vraag kwam of ik mee wilde doen aan de tentoonstelling Predictions of Lonelyness, wist ik meteen wat ik moest laten zien. De eenzaamheid van de kunstenaar, weloverwogen gekozen en soms 'o zo lastig!

  Lees meer >> | 932 keer bekeken

 • Predictions of loneliness, a long walk to the Universe

  13 april 2018

   Eenzaamheid van het kunstenaarschap

  Met de deelname aan bovenstaande tentoonstelling doe ik een uitspraak over de Romantisering van het Kunstenaarschap

  De eenzaamheid van de kunstenaar, wordt geplaatst voor de onontkoombare noodzaak om te spreken, zij het innerlijk of openlijk.  De verwachtingen van een publiek is groot, gevoedt wordt door  het 'nu en hedendaags' en is des te scherper sinds de ‘versnelling’ van de samenleving sinds de industrialisatie.

  Wat te doen?’, ‘Wat wordt van mij verwacht?’ ‘Hoe moet ik mezelf daartoe verhouden?

  Resulterend in een kloof of afgrond tussen het ik, de kunstenaar’ als individu en het scheppen, de buitenwereld, de anderen…… Dit gevoelde gat is grotendeels een constructie door het westerse denken zelf. Maar dit maakt niet dat ze minder reëel speelt in de ervaring. Door het failliet van zingevingskaders sinds de secularisering die hand in hand ging met industrialisatie en een over -beklemtonen van het individu en zijn dadendrang (bv. Facebook) rest nog enkel die kloof of afgrond ten opzichte van een ‘onttoverde wereld’ die ik probeer betekenis te geven om niet in een op de loer liggend nihilisme te verzinken.

  Hoe omgaan met deze erfenis van de eenzaamheid. Eenzaam in een onttoverde wereld en geplaatst tegenover de kloof met de anderen en een ‘zinloze’ wereld. Het ondernemen van een zoektocht in de kunst over de omgang met die eenzaamheid en zien wat oplicht over de menselijke conditie in de aanblik van het leven. De haltes die ik nam hadden ook anders gekozen kunnen worden. Maar in mijn keuze geef ik een stuk van mezelf bloot en hef ik daarmee ten dele mijn eigen kloof ten opzichte van u en de wereld op. Of kan ik me minstens troosten met deze gedachte dat ik met mijn keuze dichter bij u kom.

   

  Lees meer >> | 959 keer bekeken

 • The white scheet bescribed / Het witte beschreven blad

  7 juni 2017

  Het witte blad, het witte beeld met het witte wasrek met de witte was. Het is een landschap na de de storm, stilte, bezinning, luisteren naar de gedachtes om mij heen. Uitspraken op allerlei media te horen,uiterlijkheden zonder nadenken.    Dan, als er dan toch iets moet zijn een wasrek met "schone was". Teksten uit kranten die me die mij tot stilte brengen. Na zoveel ellendig zwijgen is er alleen maar een stilte, iets te maken dat zal raken. Een stukje ruimte innemen om in te ademen, te werken. Witte pagina's in stilte gemaakt, uitspraken in een zoektocht vertaalt in woorden. Het onmoglijke te vertalen, of te vangen woorden die voor zichtzelf staan. Misschien brengen ze echo"s voort, de woorden gevangen, opgeschreven en opgesloten in doorzichtig plastic. Zodat er een "waarheid"voor altijd transperant en doorzichtig blijft.

  Lees meer >> | 1114 keer bekeken

 • Tekst expo The line Beteen Love and Hate

  30 januari 2017

  De installatie van deze tentoonstelling gaat over de bling, bling die vandaag de dag de perfectie van het maakbare geluk (-de jurk, zoals 'say yes to the dress') onderstreept. 

  Hieronder volgt eerst de zaal tekst en daarna de tekst die ik heb gebruikt tijdens mijn performance. 

  Zaaltekst

  &&&&&

  De wereld van de verbeelding is ongebonden, en de gezworen vijand van het gezonde verstand.

  Het wijzen op het bestaan van de herinnering als verbeelding. Illusies te bevragen en (een waarheid te onthullen

  Volledig verblind door de hedendaagse vraag naar perfectie, worden ziel en zaligheid in gekoesterde in dromen gestopt. Volhouden tegen beter weten in.

  Tegewoordig is trouwen in, een vergeten niemandsland, inplosief, dynamisch in bloed en brokaat.

  Perfecte beelden, tassen gevuld met goud en geld met daar onderin, vergeten verdriet en pijn,

  Na een zwertocht bij mij gekomen, compleet met kant, satijn en borduursel.

  Vertwijfeld heb ik haar een blik gegund.

  Daarna gekneusd, beschadigd, ver-onvolmaakten oopnieuw behangen.

  Eindeloze variaties  op een thema. Wat maakt de jurk tot een individu?

  Behangen met goud en goed of deze beschilderen? Deze vragen blijven irriteren.

  Afdwalen tot het diepste punt waar herinneren overgaat in vergeten.

  Ieder herinnert zijn eigen verhaal maar vertelt hem anders.

  Ik blijf zoeken naar heden, verleden en toekomst.

  Alles wat ik zie is te analyseren tot meerder mogelijkheden.

  Hoe te begrijpen?

  Bestaat deze werkelijkheid?

   

  Performance tekst

  Ik heb een plek die ik kan benoemen een pleisterplaats,

  na zwerfttochten het vermoeden dat ik hier al eerder ben geweest,

  en de wond hier het best geneest.

  Ik zoek hoe het mij is vergaan waaruit de wijze is gegaan weg,- ver van de verrotting vandaan.

  In trouw ben ik niet bekwaam m,n geaardheid in goud getoetst,

  heb ik voeding om over te waken,

   

  Op nieuwe grond

  zet ik mijn eerste stap, telde in woord en daad..., 

  Waarin ik schipbreuk leed tot het lot zich voorspelde als reiziger vermomt.

  Verbonden door verlangens steken we oceanen over, zoekende in het zoutste water.

  Langs het strijken van de wind, ontboezeming van mijn twijfels, leg ik mij in een glazen kist waaruit ik morgen weer ontwaak.

  Dicht in mijn gezichtsveld zie ik dan toekomst en verleden vrijwillig alle volmachten, overleefd, ongerijmdheid, van de werkelijkheid

   

  als.......,

  onze ontmoeting zich dient,

  ongeacht door mijn naam te noemen,    

  Ik ben hier!      

  afz. Jurk            

  Lees meer >> | 1466 keer bekeken

 • Thinking of James Lee Byars

  9 december 2016

  Geschenken van de duivel

  Als geen ander zag de Amerikaan James Lee Byars zichzelf als een hogepriester. Geblindoekt in een gouden pak en met een zijden hoed maakt hij zijn kunstmanifistaties zijn opwachting. Zijn werk beweegt tussen installatie en performance.Byars zegt in zijn werk filosofie te tonen, een zelf ontwikkelde filosofie met invloeden van het Japanse Shinto-geloof en het neo-platonisme. De oosterse mystiek bracht hem ertoe het begin van de wijsbegeerte, namelijk

   de vraag, zozeer te sublimeren dat zij tegelijk ook het einde is: 'The Perfect Question'

  Hier begint ook meteen mijn interesse, van hoe kan ik deze vraag vormgeven in een vaste vorm.  Het bekende gezegde niet alles is goud als het blinkt bracht mij ertoe om te bedenken dat de kostbaarste materialen niet kostbaaar genoeg zijn om een kunstwerk te omhangen, Maar dit wordt continue gedaan, wat kan ik dan anders doendan als mijn hart te volgen? Na de nodige denktijd  bedacht ik dat door theorie vorming er al een zodanig gewicht komt op een werk dat ze superieur lijkt te worden en dat geeft te denken, wat is eingenlijk vanzelfsprekend en wat overbodig? Wie die wijsheid tart door te vragen naar                     The PerFect  Answer komt bedrogen uit. Dat geeft mij de reden om met niet met superieure materialen te gaan werken maar juist met datgene waar men de waarde niet meer van inziet. Met plaatjes van oude trouwjurken en in combinatie met alerhande atributen werk ik naar een tentoonstelling: 'The Line Between Love and Hate' Deze wordt zo rond februari 2017 in de galerie de Grang  in s'Hertogenbosch getoont.

  Lees meer >> | 1490 keer bekeken

 • Meer blogs >>