Identiteit fungeert in een onbegrensd gebied van een sociaal/maatschappelijk engagement,

alledaags keuzes, lichamelijke instincten en abstracte algemeenheid.

Identiteit is geen superstructuur maar een fijnmazig netwerk van invloeden

die buiten en soms binnen wetten opereren.

Vertrekkend vanuit een conceptuele basisstelling onderzoek ik de verbinding tussen de psychologische en dagelijkse identiteit.

Het uiteindelijk werk grijpt terug op menselijke oerinstincten en rituelen waarop identiteit

vormgegeven wordt.