De  mens  fungeert  in een onbegrensd gebied van een sociaal/maatschappelijk engagement,

alledaags keuzes, lichamelijke instincten en abstracte algemeenheid.

Het menszijn is geen superstructuur maar een fijnmazig netwerk van invloeden

die buiten en soms binnen wetten opereren.

Vertrekkend vanuit een conceptuele basisstelling onderzoek ik de verbinding tussen de psychologische en dagelijkse manier van het mens zijn.

Het uiteindelijk werk grijpt terug op menselijke oerinstincten en rituelen waarop onze identiteit verpersoonlijkt en vormgegeven wordt.